Kategórie Agrochemikálie

Fumigácie a vidiecke školy, učitelia vypovedajú
Agrochemikálie

Fumigácie a vidiecke školy, učitelia vypovedajú

„Vidiecki učitelia sú privilegovanými svedkami ľudských nákladov na tento model založený na transgénnych látkach a pesticídoch.“ Roztrúsené medzi miliónmi hektárov, kde sa intenzívne produkujú komodity na vývoz, existujú stovky vidieckych škôl, kde tisíce chlapcov a dievčat študujú to, čo ich stovky učia učiteľov: všetci sú vystavení kontaktu s pesticídmi, ktoré poľnohospodársko-priemyselný model uplatňuje v čoraz väčšom množstve.

Čítajte Viac

Agrochemikálie

Fumigácie a vidiecke školy, učitelia vypovedajú

„Vidiecki učitelia sú privilegovanými svedkami ľudských nákladov na tento model založený na transgénnych látkach a pesticídoch.“ Roztrúsené medzi miliónmi hektárov, kde sa intenzívne produkujú komodity na vývoz, existujú stovky vidieckych škôl, kde tisíce chlapcov a dievčat študujú to, čo ich stovky učia učiteľov: všetci sú vystavení kontaktu s pesticídmi, ktoré poľnohospodársko-priemyselný model uplatňuje v čoraz väčšom množstve.
Čítajte Viac