Kategórie ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE


ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE

26. január Deň environmentálnej výchovy

26. januára sa oslavuje Svetový deň environmentálnej výchovy, ktorý má svoj počiatok v roku 1975, roku, v ktorom sa konal medzinárodný seminár o environmentálnej výchove v Belehrade (hlavné mesto Srbskej republiky). Dohovor ustanovil princípy environmentálnej výchovy v rámci programov OSN a bola zverejnená Belehradská charta, v ktorej sú zohľadnené základné tvrdenia týkajúce sa predmetu.
Čítajte Viac