Kategórie Žiarenie

Ako znížiť žiarenie a elektromagnetické pole v domácnosti
Žiarenie

Ako znížiť žiarenie a elektromagnetické pole v domácnosti

Štúdie naznačujú vzťah medzi pokračujúcim vystavením magnetickým poliam a vysokou mierou leukémie u detí. Toto podozrenie potvrdzujú Bonnské pokyny (Wissenschaftsladen Bonn), ktoré sa problémom radiácie zaoberajú už roky. Európska environmentálna agentúra (EEA), Federálny úrad pre ochranu pred žiarením (BfS) a iniciatívy spotrebiteľskej federácie požadujú obmedzenie žiarenia.

Čítajte Viac

Žiarenie

Ako znížiť žiarenie a elektromagnetické pole v domácnosti

Štúdie naznačujú vzťah medzi pokračujúcim vystavením magnetickým poliam a vysokou mierou leukémie u detí. Toto podozrenie potvrdzujú Bonnské pokyny (Wissenschaftsladen Bonn), ktoré sa problémom radiácie zaoberajú už roky. Európska environmentálna agentúra (EEA), Federálny úrad pre ochranu pred žiarením (BfS) a iniciatívy spotrebiteľskej federácie požadujú obmedzenie žiarenia.
Čítajte Viac